Talibaner, får jag be om lite mer ordning och reda när ni hotar konvertiter!

Publicerat i tidningen Dagen 16 augusti 2017

Linda Alexandersson

Hej talibaner i Afghanistan! Jag vet inte riktigt om jag ska våga skriva till er. Jag vet inte vilka eventuella följder det kan få att ha kontakt med er. Samtidigt är det just det som är anledningen till att jag behöver kontakta er.

Ni förstår, det är rätt många afghaner som bor i Sverige just nu som upplever sig hotade av er. Problemet är bara att bevisbördan för att de verkligen blivit hotade ligger på de asylsökande själva, och just kontakten med er är väldigt svår att bevisa.

Migrationsverket i Sverige nöjer sig nämligen inte med att man berättar om krav eller hot från er. Inte heller räcker hotfulla lappar eller mejl som bevis. De kan ju vem som helst ha skrivit. Hotfulla telefonsamtal kan ju vem som helst ha ringt.

Jag skulle därför vilja drista mig till att be om lite mer ordning och reda när det gäller era hotfulla kontakter eller krav på privatpersoner i Afghanistan.

Skulle ni kunna tänka er att upprätta ett dataregister över alla ni hotar, och ge Migrationsverket inloggningsuppgifter till det? Det skulle även hjälpa Migrationsverket att förstå att ni har tillgång till internet, vilket de inte är säkra på.

Vi är å andra sidan inte helt säkra på att Migrationsverket har tillgång till internet eftersom de inte förstår hur svårt säkerhetsläget är i Afghanistan, eller att information som afghanska konvertiter lagt ut på internet kan nå er via cyberrymden. Så för säkerhets skull kanske ni också skulle kunna upprätta ett pappersregister och diarieföra alla krav och hot.

Ytterligare ett problem är att det finns ytterst få polisanmälningar mot er. Det gör det svårt eftersom Migrationsverket förutsätter att allt våld och dödligt våld anmäls. Det här problemet gäller inte bara er, utan alla konflikter, släktfejder och allt etiskt våld i Afghanistan; finns det ingen polisanmälan går det inte att bevisa att de har ägt rum. I Sverige går det att polisanmäla sig själv om man begått ett brott. Så jag undrar om inte ni skulle kunna vara snälla att göra det samma, det skulle underlätta utredningarna här i Sverige.

Slutligen vore det också väldigt bra om ni kunde upprätta något slags register över vilka krav och hot som fortfarande gäller. De flesta afghaner kom till Sverige hösten 2015. Många av dem kom då från Iran eftersom de eller deras familjer flydde Afghanistan långt tidigare när ni styrde landet.

Mycket av det våld och hot era landsmän hänvisar till ligger därför en bit tillbaka i tiden, vilket får Migrationsverket att tro att hoten inte längre gäller eller att ni nu glömt bort dessa människor. Det vore därför önskvärt om ni även skulle kunna upprätta ett register över vilka av era krav och hot som ni vid det här laget har preskriberats och vilka som fortfarande gäller.

Tacksam om ni skyndsamt tar kontakt direkt med svenska Migrationsverket så att kommunikationen och administrationen av detta kan gå så snabbt och smidigt som möjligt.

Facebook
Twitter
Email
Print

Fler inlägg

Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer

Läs mer »

Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära! Bakgrunden

Läs mer »