Ingen slipper här fram!

Publicerat i tidningen Dagen 30 oktober 2018

Linda Alexandersson

På 1800-talet landsförvisades frikyrkliga till Amerika. I dag landsförvisas konvertiter till länder där det är dödsstraff på att lämna islam. Läser man avslagen verkar det som att Migrationsverket täppt igen i stort sett varje möjlighet för någon att längre räknas som genuint kristen. Så här ser Migrationsverkets logik ut.

Om du är döpt, medlem och aktiv i en församling kan du visserligen formellt sett betraktas som kristen, men det säger inget om att du har en genuin tro. Om din präst, pastor eller diakon skriver intyg är det heller inget som påverkar Migrationsverkets bedömning. Kyrkans tjänare har ett evangeliserande uppdrag, varför de kan antas ha en okritisk inställning till den asylsökande. Om femtio församlingsmedlemmar intygar att din tro är genuin, går dessa att avfärda som subjektiva eftersom de har en relation till dig.

Om du har dålig bibelkunskap kan det vara ett tecken på att tron inte är genuin. Om du å andra sidan har stor bibelkunskap är det bara ett tecken på att du lärt dig mycket.

Om du blivit kristen i ditt hemland, måste du kunna bevisa det, vilket är i stort sett omöjligt om man tillhört en hemlig församling. Om du blivit kristen i Sverige är det bara för att få uppehållstillstånd.

Om du inte visat upp din tro i sociala medier kan det inte handla om genuin tro, eftersom kristen tro är missionerande. Om du har visat upp din tro i sociala medier är det bara att radera Facebook­kontot vid deportation. Vips, så är alla faror borta!

Om du kommit till tro genom religiösa upplevelser, är tron inte genuin eftersom de religiösa upplevelserna bidragit till ett alltför okritiskt förhållningssätt till den kristna tron. Om du i stället kommit till tro genom att studera Bibeln och i din redogörelse drar paralleller mellan din personliga tro och Bibeln, kan du beordras att inte använda bibelord i din redogörelse, eftersom man bara får berätta personligt.

Oavsett hur den asylsökande redogör för sin väg till tro går det alltid att hävda att personen inte redogör på ett tillräckligt djuplodande sätt. Trots att handläggarens bedömning här är subjektiv redovisas i princip aldrig grunderna för ställningstagandet.

Slutligen, ett citat ur ett avslag: ”ingen, inte heller präster eller liknande, kan avgöra om en annan person blivit verkligt kristen …” Så vad håller Migrationsverket i så fall på med, som dagarna i ända ger avslag för att konvertiters tro inte är genuin? Bedöm i stället hur stor risken är att utsättas för förföljelse eller bestraffning inklusive dödsstraff om personen skickas tillbaka till sitt hemland. Och om det inte längre anses vara farligt att vara eller betraktas som kristen i de länder där det är farligast i världen att vara det, inklusive Afghanistan och Iran, vad har vi då asylrätten till? I så fall är allt ändå bara ett spel för gallerierna.

Facebook
Twitter
Email
Print

Fler inlägg

Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer

Läs mer »

Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära! Bakgrunden

Läs mer »