Nätverket #rättilltro bildas

Måndagen den 4 mars bildades #rättilltro formellt sett av Christian Mölk (Pingströrelsen), Linda Alexandersson (Equmeniakyrkan), Kim Brynte (EFK) och Roland Oscarsson (Alliansmissionen), samt Micael Grenholm.

Syftet med #rättilltro är att hjälpa samfunden att “samverka i konvertitfrågan” och att vara en röst för konvertiterna och deras rätt till tro. 

Självklart får fler samfund vara med och samverka, men vi började med dessa fyra samfund eftersom vi är så lika. 

För att sitta med i ledningsgruppen behöver man vara engagerad i konvertitfrågan i sitt samfund, samt ha god relation och kontakt med sin samfundsledare. Varje samfund väljer sin egen representant. 

Ett bibelord som på ett profetiskt sätt ligger till grund för #rättilltro är Ester kapitel 4. På grundardagen den 4 mars, fick inte mindre än tre av grundarna, oberoende av varandra, detta Bibelord:

“När man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: ”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”” (Ester 4:12-14)

Efter #rättilltro’s bildande har även Frälsningsarmén och Trosrörelsen anslutit.

Facebook
Twitter
Email
Print

Fler inlägg

Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer

Läs mer »

Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära! Bakgrunden

Läs mer »