Nätverket #rättilltro bildas

Måndagen den 4 mars bildades #rättilltro formellt sett av Christian Mölk (Pingströrelsen), Linda Alexandersson (Equmeniakyrkan), Kim Brynte (EFK) och Roland Oscarsson (Alliansmissionen), samt Micael Grenholm.

Syftet med #rättilltro är att hjälpa samfunden att “samverka i konvertitfrågan” och att vara en röst för konvertiterna och deras rätt till tro. 

Självklart får fler samfund vara med och samverka, men vi började med dessa fyra samfund eftersom vi är så lika. 

För att sitta med i ledningsgruppen behöver man vara engagerad i konvertitfrågan i sitt samfund, samt ha god relation och kontakt med sin samfundsledare. Varje samfund väljer sin egen representant. 

Ett bibelord som på ett profetiskt sätt ligger till grund för #rättilltro är Ester kapitel 4. På grundardagen den 4 mars, fick inte mindre än tre av grundarna, oberoende av varandra, detta Bibelord:

“När man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt, sade Mordokaj att man skulle ge Ester detta svar: ”Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”” (Ester 4:12-14)

Efter #rättilltro’s bildande har även Frälsningsarmén och Trosrörelsen anslutit.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Fler inlägg

Flyktingarna och öknen

”Sjung till Gud, lovsjung hans namn, bana väg för honom som drar fram genom öknarna! Herren är hans namn, jubla inför honom, de faderlösas fader

Läs mer »

Bön för konvertiter

Från Sveriges kristna råd: Gud,Du som har skapat och älskar alla människoroch ser på oss med stor barmhärtighet,beskydda dem som har drivits på flykt.Vi ber

Läs mer »