Vi behöver böcker om muslimer som blir kristna

Publicerat i tidningen Dagen 22 oktober 2019

Linda Alexandersson

Vilka bokidéer går du själv och ruvar på och vilken stafettpinne skulle du vilja lämna över till någon annan? Jag fick frågorna nyligen i en intervju om mitt författarskap. Den första är vansklig att svara på. Klart jag har idéer, men man vet ju aldrig vad man lyckas slutföra. Stafettpinnen däremot lämnar jag gärna över här och nu. Väldigt många av de böcker jag skrivit har kommit till för att jag ställt mig frågan “vilka böcker skulle svensk kristenhet behöva”.

Nu tycker jag mig dock se ett behov som jag inte har en chans att fylla.

Under sommaren har jag läst två biografier skrivna av kristna kvinnor som blev kristna i en muslimsk kontext. Kvinnorna ger oss en inblick i hur mission bedrivs i dessa länder, vilka faror människor riskerar att utsättas för, samt hur rättsosäkert rättsväsendet är. De bjuder också med oss på sina inre resor, och hjälper oss att förstå hur de resonerat innan och efter att de blev kristna, samt vad som gjorde att de vågade ta steget att välkomna Jesus i sina liv.

Så, glädjande att det finns ett antal böcker i den här kategorin på svenska! Det tråkiga är att jag inte kan sätta dem i händerna på mina persisk- och arabisktalande vänner, eftersom många av dem inte behärskar språket tillräckligt bra. Jag har i boken ”Vägen, sanningen och livet”, som är en grundkurs i kristen tro på svenska och persiska, inkluderat flera vittnesbörd från kristna med muslimsk bakgrund, men det är något visst med biografier och möjligheten att kunna identifiera sig med berättaren.

Böckerna jag läst har översatts från engelska, och vad jag vet har ingen av dem getts ut på persiska eller arabiska. Det är inte svårt att gissa varför. Att översätta böcker är kostsamma projekt, det skulle vara i stort sätt omöjligt att sälja dem i flera av de länder där persiska och arabiska är gångbara, och därmed är det osannolikt att projekten skulle bli lönsamma.

Så detta är min stafettpinne. Kanske finns du som bär på en längtan att berätta om din egen väg till kristen tro och som kan skriva på både svenska (så förläggaren vet vad man ger ut) och persiska eller arabiska. Eller kanske finns du som skulle kunna tänka dig att översätta en befintlig biografi till något av dessa språk billigt eller gratis? Kanske finns du som privatperson eller ni som organisation som får kallelsen att finansiera ett sådant projekt eller har de internationella kontakterna som skulle behövas för att distribuera och smuggla böcker?

Och tills stafettpinnen är tagen, finns redan den här typen av litteratur på persiska och arabiska? Hjälp mig i så fall gärna att hitta den!

Facebook
Twitter
Email
Print

Fler inlägg

Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer

Läs mer »

Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära! Bakgrunden

Läs mer »