Hur kan vi som församling och enskilda stödja våra nykristna konvertiter andligt och även i deras asylprocess?

Bengt Sjöberg

Det är viktigt att de som lämnar islam och blir kristna får nya vänner eftersom de många gånger förlorar både vänner och familj. De behöver våra förböner, vår kärlek och omtanke.

När det gäller asylprocessen är det viktigt att de i ett så tidigt skede som möjligt berättar för sin advokat och för Migrationsverket, att de är intresserade av kristen tro. Även om de inte bestämt sig för att ta emot Jesus och bli frälsta.

När vi skriver dopintyg och intyg om den undervisning som de fått, är det bra att skriva så utförligt som möjligt. Vilken undervisning har de fått, av vem, på vilket/vilka språk, hur har de reagerat, har de tagit till sig några bibelord på ett särskilt sätt. Ord som betyder mycket för dem. Hur tänkte de kring det stora steget att bli döpt? Hur lever de ut sin tro? Deltar de i evangelisation? Berättar de om sin tro för sina vänner? Är de öppna med sin tro på sociala medier?

Förutom dopintyg och intyg om undervisningen är det bra om 5–6 personer, medlemmar i församlingen skriver personliga brev där de berättar hur de lärt känna konvertiten, hur och var de brukar träffas, om de möts på gudstjänster, bibelsamlingar, bönesamlingar, möten i hem o.s.v. Hur ofta besöker personen kyrkan? Hjälper konvertiten till med något i kyrkan? Kanske på språkcafé, servering eller sånggrupp.

Berätta i ditt brev, att du har förtroende för konvertiten och så vitt du kan bedöma, anser att dennes tro är äkta och genuin. Skriv i brevet att du är villig att vittna i Migrationsdomstolen om det skulle bli aktuellt.

Även om personen har starka asylskäl är det viktigt att berätta om sin kristna tro. Om man får avslag trots att man kanske varit politiskt aktiv i t.ex. Iran och kritiserat regimen och sen efter avslag i domstolen berättar om sin konvertering, kan det vändas emot personen, det finns nämligen ett lagrum som säger att man måste ha giltig ursäkt varför man inte berättat om andra asylskäl. Lagrummet ger Migrationsverket rätten att ifrågasätta de sent angivna skälen.

Ni kan också som vänner till konvertiten söka landinformation t.ex. från Open Doors om förhållandena för kristna i hemlandet. Denna information kanske inte advokaten eller Migrationsverkets handläggare har kännedom om. Open Doors har verkat i mer än 60 år och åtnjuter stort förtroende, även bland myndigheter. Det finns mycket mer man kan göra, men viktigast är att vara en vän, medmänniska och en förebedjare som står med personen i med och motgångar.

Facebook
Twitter
Email
Print

Fler inlägg

Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer

Läs mer »

Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära! Bakgrunden

Läs mer »