Återvändarsamtal och uppmaning att åka till Afghanistans ambassad i Stockholm

Bengt Sjöberg

Många har frågor om de ska gå dit. Om det finns risk att polisen väntar i rummet bredvid o.s.v. I dessa tider kan man inte GARANTERA något, men jag skriver utifrån erfarenhet och hur jag tänker.

Det är viktigt att gå till återvändarsamtalet. Då får man frågan om man vill samarbeta. Om man svarar nej eller inte går dit, finns risk att MV överlämnar ärendet till polisen. Man kan svara, att man samarbetar och respekterar myndigheter, men inte kan skriva på sin egen dödsdom dvs skriva på papper att man är NÖJD med beslutet.

Det pappret är skrivet på svenska och kallas för NÖJDFÖRKLARING. Om man skriver på det finns det inte något att göra för att förhindra utvisning. Alla försök är förgäves.

Ibland får man en eller två veckor på sig att tänka över sin situation efter att MV läst upp avslaget och man får det tolkat till sitt språk.

Nästa steg i processen efter laga kraftvunnet beslut är att man uppmanas att åka till afghanska ambassaden för att skaffa resehandlingar.

Det är okey att åka till ambassad och hämta resehandlingar. Man får med sig ett brev från MV som är på engelska. Där står det att man ”frivilligt vill återvända till Afghanistan”. Detta är INTE nöjdförklaringen. (Om det är svårt att veta vad som är vad bör man be om betänketid, ta en paus, ta bild på handlingen eller brevet och kontakta någon kunnig för att avgöra vad det är för handling.) Jag har kollat detta med flera advokater och det engelska brevet räknas inte som nöjdförklaring. Man kan överklaga eller begära verkställighetshinder.

På ambassaden kan och bör man (enligt kunniga advokater i konvertitärenden) berätta att man är kristen och fråga om de kan garantera ens säkerhet. Att den asylsökande berättat för Afghanistan på afghanskt territorium kan sedan användas som verkställighetshinder, VUT.

Lämna gärna ett papper på ambassaden, där man berättar att man är kristen. Detta är naturligtvis farligt och ett framkallande av hinder som om det går snett, kan innebära dödsfara. Man bör be om vishet och Guds ledning inför ett besök på ambassaden och verkligen vara övertygad om att man vill och kan kämpa vidare.

Efter besöket på ambassaden blir det inom en vecka nytt samtal på Migrationsverket. Då kanske man har hunnit skriva en VUT med nya skäl som förut inte prövats.

Man blir erbjuden 30 000 kr i återetableringsstöd inom viss tid. Det anser jag att man kan bortse ifrån eftersom det sällan betalas ut den summan. Mycket kommer bort i byråkrati och korruption. Några som återvänt berättar att de fick ut 7-800 kronor och att det sedan inte fanns personal.

Facebook
Twitter
Email
Print

Fler inlägg

Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer

Läs mer »

Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära! Bakgrunden

Läs mer »