Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära!

Bakgrunden är att en irakisk medborgare hade av finska Migrationsverket fått ett negativt beslut på sin asylansökan, och efter det beslutet åberopat omvändelse till kristendomen. Migrationsverket och förvaltningsdomstolen trodde varken att han var genuin eller riskerade förföljelse i hemlandet pga sin kristna tro.

Den finska Högsta förvaltningsdomstolen dömde annorlunda. De ansåg att den irakiske medborgarens konversion i början kan ha varit formell och med syfte att främja asylärendet. Men eftersom man måste beakta att konversion inte är en statisk och oföränderlig sak, utan en process som framskrider och utvecklas, så är det ändå möjligt att en omvändelse som i början framstått som tendentiös senare utvecklas till en personlig övertygelse. Eftersom konvertiten utövat sin kristna tro i flera års tid, skulle inte omständigheterna under omvändelsens början ges större än liten betydelse i bedömningen, utan i första hand bedömas utifrån konvertitens nuvarande övertygelse.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg dessutom att konvertitens berättelse om sin kristna tro fick stöd av hans långvariga församlingsengagemang och vittnesmål från församlingsmedlemmar som kunde intyga hans äkthet.

Domstolen ansåg att den irakiske konvertiten hade “format sig en sådan kristen övertygelse som förutsätter att hen öppet utövar och bekänner sin tro”, och kunde därför inte “förutsättas leva i strid med sin övertygelse och gömma den för att undvika förföljelse”. Förvaltningsdomstolens och Migrationsverkets beslut upphävdes och ärendet återförsändes till Migrationsverket för beviljande av asyl.

Här ser vi finska myndigheter ta i beaktande några av de saker som vi i #rättilltro har försökt förmå svenska myndigheter att förstå:

  • “Fördjupad tro” är skäl till ny prövning
  • Uppvärdera pastorers och prästers intyg om konvertitens tro
  • Rätten att få utöva sin tro är en mänsklig rättighet
  • “Trovärdighetsbedömningar” bör utgå ifrån att den asylsökande framförallt har lämnat något, snarare än övergått till något

Läs mer om domen här.

Facebook
Twitter
Email
Print

Fler inlägg

Ny Lifos-rapport om konvertiter i Afghanistan

Enligt Lifos-rapporten “2021 Report on International Religious Freedom: Afghanistan” rapporterade kristna grupper att det afghanska samhället förblev fientliga mot konvertiter och mot kristen proselytisering: ”Individer

Läs mer »

Ny finsk konvertit-dom

Det har kommit en ny och väldigt intressant konvertit-dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Finland. Jag tror svenska myndigheter och domstolar har mycket att lära! Bakgrunden

Läs mer »