Böcker och föreläsningar

Nätverket #rättilltro vill bidra till att fördjupa kunskapen om konvertiter och vad Bibeln säger om flyktingar och främlingar. Det finns därför möjlighet att någon av oss besöker er för seminarier, föreläsningar eller predikningar. Hör av dig till Christian Mölk för mer information. 

Konvertiten

En migrationsminister på jakt efter mannen som kidnappade hans dotter. 

En rebellisk tonåring som sliter sönder sin familj för den hon älskar.

En flykting som lägger sitt liv i en skoningslös smugglares händer. 

Genom tre olika perspektiv flätar Micael Grenholm ihop en väv av spänning och dramatik. Vi får följa en resa från Afghanistan till Sverige och tillbaka igen, allt i en kamp på liv och död. Romanen är inspirerad av flera verkliga livsöden. Förhandsbeställ boken på Sjöbergs förlags hemsida!  Sagt om boken: “Berättelsen är spännande och djupt engagerande. Det är en skildring av ung, romantisk kärlek och av svårt dysfunktionella familjeband, av omvändelse, av vänskap och sorg. Framför allt är det en gestaltning av en av vårt samhälles mest brännande frågor och hur vårt samhälle lämnar människor i sticket.” – Vibeke Olsson, författare och pastor “Med Konvertiten kombinerar författaren på ett förtjänstfullt sätt spänningsromanens form med en gestaltning av hur brister i dagens asylprövning sliter sönder familjer och kastar ut människor till en oviss framtid.” – Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap

Micael Grenholm

Micael Grenholm är författare, människorättsaktivist och pastor bosatt i Uppsala. Han är grundare av organisationen Stefanushjälpen och sitter med i nätverket #rättilltro som kämpar för asylsökande konvertiters rättigheter. Micael har tidigare skrivit böckerna Dokumenterade mirakler och, tillsammans med Stefan Swärd, Jesus var också flykting. Konvertiten är hans debutroman.

Främlingsvänlig

Den här boken är ett Bibelstudium om vad Bibeln säger om främlingar, flyktingar och invandrare.

Bland annat kan du läsa om:

  • Hur Gud skapade människan till en migrant
  • Hur man omvandlar sin fiende till vän
  • Det tvåfaldiga integrations- och missionsuppdraget att älska främlingen och gå ut till alla främmande folk
  • Vad en främling i ett främmande land bör göra i sitt nya samhälle
  • Den främlingsvänliga församlingsledaren

Christian Mölk

Christian Mölk är pastor i Pingst Härnösand och engagerad i Pingströrelsens integrationsråd, frikyrkornas #rättilltro och ekumeniska Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integration.

Flyktingflickorna

På avstånd hörde jag hur smugglarna ropade att det var dags att åka.

Paniken naglade sig fast i mig. Om jag inte satt i båten så skulle jag bli lämnad kvar. Då skulle jag aldrig korsa havet och polisen skulle ta mig. Jag skulle dö här, i det här helvetet, ensam.

Jag sprang som jag aldrig hade sprungit innan. Sanden yrde om mina fötter och det var tungt för benen. Ljudet av människors rop var öronbedövande.

”Mamma”, skrek jag så högt jag kunde, men ropet drunknade i allt annat.

Sex kvinnor och flickor berättar i den här boken om sin resa, från ett sargat och våldsamt hem, till Sverige. Deras berättelse är fyllda med sorg och smärta då de flytt över kontinenter för att nå en trygg plats.

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg beskriver den kamp som många av flyktingflickorna utsatts för när de kämpat mot hav, flykt och byråkrati. I över 30 år har han kämpat för att ge flyktingar en röst och han brinner för de som flytt krig, oroligheter och förföljelse. Han uppmanar nu er att lyssna till dessa kvinnor och flickors berättelse om kamp, vilja och styrka att nå en plats där de kan leva ett värdigt liv.

Bibeln på 48 sidor

För många av oss är berättelserna om Noa, Mose, David, Petrus, Paulus och Jesus välkända, men hur hänger de ihop?

På 48 sidor, rikt illustrerade, presenteras här Bibelns stora berättelse som visar på Guds frälsningsplan som den röda tråden i Bibeln.

Häftet passar både ungdomar och vuxna, och kan exempelvis användas som komplement i konfirmationsundervisningen eller delas ut till unga ledare, Alphagruppsdeltagare och andra som vill lära sig mer om Bibeln.

Häftet finns även översatt till persiska och arabiska.

Linda Alexandersson

Linda Alexandersson är pastor i Equmeniakyrkan i Arvika och är Equmeniakyrkans representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Vägen, sanningen och livet

Denna grundkurs i kristen tro utgår från Jesu liv och vad vi kan lära oss av honom när det gäller relationen till Gud och varandra. Den innehåller:

  • Bibelundervisning utifrån Luk, Apg och breven i NT.
  • Kortfakta om Bibeln, treenigheten, kristna högtider, symboler, dop, församling, Andens gåvor och frukter och mycket mer.
  • 9 vittnesbörd av människor från olika delar av världen.
  • Studieplan och instuderingsfrågor.

Vägen, sanningen och livet passar både för den nykristne som vill fördjupa sig och för den som är nyfiken och vill lära sig mer.

Boken finns också på persiska, med samma upplägg, så att en svensktalande och en persisktalande kan läsa sida vid sida.

Linda Alexandersson

Linda Alexandersson är pastor i Equmeniakyrkan i Arvika och är Equmeniakyrkans representant i #rättilltro’s ledningsgrupp.