Christian Mölk

Christian Mölk är pastor i Pingst Härnösand, medlem i Pingst integrationsråd, Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migrations- och integrationsfrågor, samt är Pingströrelsens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp.

Other team members