Nätverket #rättilltro

Christian Mölk

Christian Mölk

Christian Mölk är pastor i Pingst Härnösand, medlem i Pingst integrationsråd och är Pingströrelsens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp.

Marcus Lind

Marcus Lind

Marcus Lind är pastor och föreståndare i Equmeniakyrkan Linköping och är Equmeniakyrkans representant i #rättilltro’s ledningsgrupp.

Kim Brynte

Kim Brynte

Kim Brynte är pastor i Immanuelskyrkan i Malmö och är Evangeliska Frikyrkans representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

daniel-berner

Daniel Berner

Daniel Berner är integrationskonsulent och Svenska Alliansmissionens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp.

Carolina Nilsson

Carolina Nilsson

Carolina Nilsson är Frälsningsarméns representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Robert Johansson

Robert Johansson

Robert Johansson är Trosrörelsens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Ruth Nordström

Ruth Nordström​

Ruth Nordström är chefsjurist på Skandinaviska Människorättsadvokaterna och en av författarna bakom Konvertitutredningen.

Micael Grenholm

Micael Grenholm

Micael Grenholm är en av grundarna till kristendomstestet “Är jag kristen nu?”

Maria Gustin Bergström

Maria Gustin Bergström

Maria Gustin Bergström är en av författarna bakom Konvertitutredningen. 

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg är medlem i Pingst och EFK:s integrationsråd och har de senaste åren arbetat som juridiskt ombud och hjälpt församlingar och enskilda i hela landet, främst med konvertitärenden. 

Urban

Urban Widholm

Urban Widholm är en av grundarna till #rättilltro-insamlingen och springer för konvertiternas rätt till tro. 

Linda Alexandersson

Linda Alexandersson

Linda Alexandersson är rektor för Hyllie Park Folkhögskola och sitter med i #rättilltro’s ledningsgrupp.