Nätverket #rättilltro

Christian Mölk

Christian Mölk är pastor i Pingst Härnösand, medlem i Pingst integrationsråd, Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migrations- och integrationsfrågor, samt är Pingströrelsens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp.

Linda Alexandersson

Linda Alexandersson är pastor i Equmeniakyrkan i Arvika och är Equmeniakyrkans representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Kim Brynte

Kim Brynte är pastor i Immanuelskyrkan i Malmö och är Evangeliska Frikyrkans representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Roland Oscarsson

Roland Oscarsson är Svenska Alliansmissionens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Carolina Nilsson

Carolina Nilsson är Frälsningsarméns representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Robert Johansson

Robert Johansson är Trosrörelsens representant i #rättilltro’s ledningsgrupp. 

Ruth Nordström​

Ruth Nordström är chefsjurist på Skandinaviska Människorättsjuristerna och en av författarna bakom Konvertitutredningen.

Micael Grenholm

Micael Grenholm är en av grundarna till kristendomstestet “Är jag kristen nu?”

Maria Gustin Bergström

Maria Gustin Bergström är en av författarna bakom Konvertitutredningen. 

Bengt Sjöberg

Bengt Sjöberg är medlem i Pingst och EFK:s integrationsråd och har de senaste åren arbetat som juridiskt ombud och hjälpt församlingar och enskilda i hela landet, främst med konvertitärenden. 

Urban Widholm

Urban Widholm är en av grundarna till #rättilltro-insamlingen och springer för konvertiternas rätt till tro.