#rättilltro

Nätverket #rättilltro bildades 4 mars 2019 med syftet att hjälpa frikyrkosamfunden att samverka i konvertitfrågan och vara en röst för konvertiterna och deras rätt till tro.

Medlemssamfund är Pingströrelsen, Equmeniakyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Frälsningsarmén och Trosrörelsen.

Några av de arrangemang och publikationer vi har gjort för att uppmärksamma konvertitfrågan:

Nationell bönedag för flyktingar och konvertiter

Söndagen den 25 november 2018 startade #rättilltro en nationell bönedag för flyktingar och konvertiter. Initiativet fick stor respons och kyrkor och individer bad över hela vårt land. Bland annat i Stockholm, Umeå, Härnösand, Timrå, Sala, Eskilstuna, Karlstad, Lund, Hudiksvall, Göteborg, Söderhamn, Falköping, Uppsala och Jönköping. På Stora torget i Kristianstad samlades drygt 100 personer för att tända ljus för att stödja konvertiter och de som hotas av utvisning.

Namninsamling

I december 2018 startade Equmeniakyrkan ett ”folkligt uppror” under hashtaggen #rättilltro. Upproret handlade om att Migrationsverket ska ta större hänsyn till asylsökande konvertiters skyddsskäl i asylprocessen. Equmeniakyrkan, tillsammans med flera andra samfund, samlade in 18 300 namnunderskrifter som sen överlämnades till Migrationsverket av Sveriges Kristna Råd.

Kristendomstestet “Är jag kristen nu?”

Kristendomstestet “Är jag kristen nu?” pekar på den orättvisa behandlingen av konvertiter som kommit till tro på Jesus, men som inte blir trodda av Migrationsverket eftersom de inte kan svara på Migrationsverkets kunskapsfrågor om den kristna tron.

Migrationsverkets kunskapsfrågor till konvertiter

Genom att publicera utdrag från Migrationsverkets ofta absurt svåra kunskapsfrågor till konvertiter har vi avslöjat att Migrationsverket faktiskt ställer kunskapsfrågor till konvertiter.

Konvertitutredningen

Konvertitutredningen är en kartläggning av hur många konvertiter som blev bedömda som genuina i sin kristna tro hos Migrationsverket och Migrationsdomstolen.

#låtkyrkklockornaringa

Under 2019 ringde över 70 olika kyrkor “fara å färde” landet runt, för att samla till “bön och protest” mot tvångsutvisningarna till Afghanistan.

#rättilltro-insamlingen

#rättilltro-insamlingen hjälper kyrkor både att samla in pengar själva samt få ett ekonomiskt bidrag från #rättilltro för att driva konvertiters ärenden juridiskt inför Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté.

Utvisade konvertiters berättelser inifrån Afghanistan

#rättilltro publicerar utvisade konvertiters berättelser inifrån Afghanistan. Deras berättelser vittnar om att det blev precis så illa som vi befarade. Konvertiterna behåller sin kristna tro och tvingas att antingen dölja sin tro och leva i ständig rädsla att bli avslöjad, eller stå upp för sin tro och därmed bli förföljda, hotade, trakasserade, misshandlade och tvingas gömma sig.