#rättilltro-insamlingen

Var med och samla in pengar till konvertiternas rätt till tro. 

Var med och bidra konkret till arbetet med konvertiternas rätt till tro genom att swisha din gåva till 123 075 97 12 och märk med ”rättilltro” eller överför via bankgiro: 951-1049, märk med ”rättilltro”.

Hittills har vi samlat in över 300 000 kr och hjälpt 10 konvertiter att överklaga i internationella domstolar.

Pengarna som samlas in går oavkortat till:

Juridisk hjälp

Att driva konvertiters ärenden juridiskt inför Europadomstol och FN.

Opinion

Att bidra med kunskap i nationella och internationella sammanhang där konvertiternas situation i Sverige uppmärksammas.

Ansök om bidrag från #rättilltro

#rättilltro-insamlingen hjälper kyrkor både att samla in pengar samt ger ekonomiska bidrag till församlingar för att driva konvertiters ärenden juridiskt inför Europadomstolen och FN:s tortyrkommitté. #rättilltro samarbetar särskilt med Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Om ni behöver ekonomisk hjälp för att kunna driva ett ärende vidare kan ni ansöka om ett bidrag på upp till hälften av kostnaderna förutsatt att konvertitens lokala församling bidrar med den andra hälften av kostnaderna. 

Ansök om bidrag från #rättilltro-insamlingen

    Vill du vara med och samla in pengar till #rättilltro?

    Du kan springa, cykla, simma, gå eller jogga för konvertiternas rätt till tro! 

    Hör av dig till Urban Widholm och Christian Mölk för mer information om hur du kan hjälpa till.